Po blisko 12 latach od przyjęcia specyfikacji technicznej CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji dobiegają finału prace nad nowelizacją dokumentu. W dalszym ciągu dokument nie dopracuje się statusu normy europejskiej i pozostanie opracowaniem w randze specyfikacji technicznej. Nowelizacja w dużym stopniu oparta jest na dotychczasowej wersji specyfikacji, jednak zawiera szereg zmian bardzo istotnych przede wszystkim w aspekcie projektowania takich systemów zabezpieczeń.

Wprowadzono szereg zmian w zakresie:

  • dopuszczalnych wysokości instalowania poszczególnych rodzajów czujek
  • dopuszczalnych zakresów ochrony dla czujek
  • warunków wyłączenia określonych przestrzeni z dozorowania czujkami automatycznymi
  • wielkości stref dozorowych
  • wytycznych odnośnie zabezpieczania magazynów wysokiego składowania
  • parametrów natężenia dźwięku w zakresie alarmowania
  • itp.

Najistotniejszymi zmianami wydają się być te dotyczące zapobiegania skutkom uszkodzeń kabli, wprowadzające wymagania dotyczące dość powszechnego stosowania kabli odpornych na oddziaływania pożaru.

Dokument na forum europejskim ma podlegać opublikowaniu w najbliższym czasie.

O szczegółach zmian miałem okazję prowadzić prezentację na seminarium Wiosna 2016 w Zakopanem, stąd też pozdrawiam uczestników tego spotkania.