Opublikowane zostało nowe rozporządzenie regulujące wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej

Link do przepisu na stronie RCL

oraz dot. wymagań w przypadku punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego

Link do przepisu na stronie RCL