Jak zwykle udane spotkanie środowiska związanego z ochroną przeciwpożarową, a szczególnie z instalacjami sygnalizacji pożarowej organizowane przez Firmę Polon-Alfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Można nawet powiedzieć, iż jeszcze bardziej udane niż zwykle, ponieważ Warsztaty zorganizowano po raz 25. Kawał dobrej historii i wielki wkład w rozwój dziedziny w naszym kraju.
Kolejny raz miałem okazję wnieść malutki wkład w postaci referatu, tym razem poświęconego odbiorom i eksploatacji instalacji sterowania gaszeniem.
Pozdrowienia dla Organizatorów i wszystkich uczestników Warsztatów.


Ach co ty był za Jubileusz…! W dniach 20 – 23 września, w przepięknych obiektach Zamku Biskupiego w Janowie Podlaskim odbyły się XXV Jubileuszowe Ogólnopolskie Warsztaty „Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP 2017”.

Żródło: www.polon-alfa.pl