paragraf.pngUkazał się nowy przepis obejmujący między innymi wymagania w zakresie wyposażenia dla firm zajmujących się usługami w zakresie instalacji, konserwacji lub serwisowania systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Wymagane wyposażenie to:

  • urządzenie do odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych;
  • oddzielny pojemnik, oznakowany zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi oznakowania, dla każdego rodzaju stosowanego przez przedsiębiorcę fluorowanego gazu cieplarnianego;
  • urządzenia do przeprowadzania prób szczelności oraz sprawdzeń pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła i systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane;
  • urządzenia do łączenia elementów lub obiegów urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła lub zbiorników i przynależnych do nich elementów w systemach ochrony przeciwpożarowej, zawierających bądź mogących zawierać czynnik roboczy w postaci fluorowanego gazu cieplarnianego, w szczególności do wykonywania połączeń nierozłącznych.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia – Dziennik Ustaw