Zajmuję się zagadnieniami związanymi z ochroną przeciwpożarową, posiadam uprawnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dzięki doświadczeniom wynikających z prowadzenia działań ratowniczych potrafię powiązać wymagania w zakresie prewencji z faktycznymi zagrożeniami i skutkami, które pojawiają się gdy potencjalne zagrożenie staje się faktem.

Chętnie podejmę się współpracy w zakresie działań związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem pożarowym, w tym takich prac jak:

 • przeprowadzanie audytów i analiz w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów, zarówno użyteczności publicznej, jak i przemysłowych,
 • opracowywanie wytycznych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów,
 • dokonywanie analiz dokumentacji budowlanej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,
 • ocena zagrożenia wybuchem,
 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • opracowywanie scenariuszy rozwoju zdarzeń w czasie pożaru
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowywanie ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w celu wypracowania rozwiązań zamiennych i zastępczych dot. spełnienia wymagań w sposób inny niż wymagają tego przepisy;

Na podstawie swoich doświadczeń mogę zaoferować również współpracę w zakresie:

 • prowadzenia wykładów, prelekcji, warsztatów w zakresie ochrony przeciwpożarowej podczas spotkań branżowych osób zajmujących  się planowaniem inwestycji, projektowaniem obiektów czy też ich utrzymaniem;
 • prowadzenia wykładów w zakresie zapoznawania pracowników z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;
 • opracowywania materiałów szkoleniowych i publikacji z zakresu szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej, w tym technicznych systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego

Posiadam szerokie doświadczenia w zakresie automatyki pożarniczej, zarówno w projektowaniu, ocenie dokumentacji projektowej, jak również w zakresie prac normalizacyjnych w tej dziedzinie.

Zapraszam również na stronę www.ibpkonsulting.pl

reklama

Zamknij