paragraf
Ukazał się nowy przepis z grupy tzw. ustaw deregulacyjnych wprowadzający między innymi nowe uregulowania w zakresie zawodów związanych z ochroną przeciwpożarową, w tym inspektora ochrony przeciwpożarowej oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r – Dziennik Ustaw