Tag archiwum szkoła

Ukazał się nowy przepis dotyczący warunków w zakresie ochrony przeciwpożarowej jakie musi spełniać przedszkole tworzone w wyniku przekształcenia oddziału lub oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej - Dziennik Ustaw.

Zamknij