W dniu 19 maja b.r. miałem przyjemność uczestniczyć w spotkaniu szkoleniowym organizowanym przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Wśród szerokiego spektrum poruszanej w trakcie spotkania tematyki zostałem poproszony o omówienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym budynków, w tym w aspekcie uzgadniania projektów budowlanych obiektów pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej.