5_2015Zapraszam do zapoznania się z drugą częścią refleksji dot. wdrażania systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych w kolejnym numerze czasopisma Systemy Alarmowe 5/2015. Przypomnę, iż pierwsza część dotyczyła opracowania koncepcji oraz samego procesu projektowania systemów zabezpieczeń. W aktualnym numerze czasopisma  kontynuuję  rozważania w zakresie zagadnień związanych z instalacją i eksploatacją systemów bezpieczeństwa pożarowego.