Zajmując się ochroną przeciwpożarową niejednokrotnie miałem okazję podzielić się swoją wiedzą oraz przemyśleniami w tym zakresie z szerszym gronem osób.  Miałem przyjemność prezentować referaty na konferencjach, seminariach i warsztatach zarówno o zasięgu regionalnym, jak również krajowym. Kilka moich prac zostało opublikowanych w czasopismach branżowych takich jak: Ochrona Przeciwpożarowa, Przegląd Pożarniczy, Systemy Alarmowe, Elektro.info. Poniżej przedstawiam swój dorobek w tym zakresie.

Artykuły w czasopismach:

1. „Systemy automatyczne zabezpieczenia przeciwpożarowego – Koncepcja ochrony obiektu budowlanego” – Systemy Alarmowe 3/2002.

2. „Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego a prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych” – Przegląd Pożarniczy 8/2002.

3. „Mgła wodna – nowoczesne wykorzystanie wody jako środka gaśniczego” – Ochrona Przeciwpożarowa 2/2003.

4. „Niektóre aspekty projektowania ISP” – Ochrona Przeciwpożarowa 1/2003.

5. „Mgła wodna. Niedoceniana, ale z przyszłością.” – Przegląd Pożarniczy 11/2003.

6. „Pyły pod nadzorem” – Przegląd Pożarniczy 12/2004

7.„Zaczyna się o dokumentacji” – Ochrona przeciwpożarowa 1/2005

8. „Wpływ sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego na warunki ewakuacji ludzi” – Ochrona Przeciwpożarowa 1/2006

9. „Instalacje sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarowej. Błędy projektantów”
– Ochrona Przeciwpożarowa 2/2007

10. „Instalacje sygnalizacji pożarowej w obiektach energetyki.” – Elektro.info 12/2009

11. „Kable i przewody elektryczne w systemach zabezpieczeń ppoż.” -Ochrona Przeciwpożarowa 2/2010

12. „Od koncepcji do eksploatacji. Zagadnienia dot. wdrażania i eksploatacji systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego. Cz. 1″- Systemy Alarmowe 4/2015

13.”Od koncepcji do eksploatacji. Zagadnienia dot. wdrażania i eksploatacji systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego. Cz. 2”- Systemy Alarmowe 5/2015

14. „Zabudowa zimnych lub ciepłych korytarzy a ochrona ppoż. serwerowni” – Systemy Alarmowe 6/2015

15. „Czujki autonomiczne – perspektywa mieszkańców” – Warunki techniczne.pl

Wystąpienia na konferencjach, warszatach, seminariach:

1. „Scenariusz rozwoju pożaru jako element sprawnej ewakuacji ludzi” –  Konferencja Techniczna Budma, Securex – Poznań 27 stycznia 2005r.

2. „Wpływ sygnalizacji pożarowej i dźwiękowych systemów ostrzegawczych na ewakuację” – Konferencja Techniczna Katowice 20 maj 2005

3. „Integracja technicznych systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego – realizacja scenariusza pożarowego” – Ogólnopolskie Warsztaty Zacisze’2005

5. „Przeciwpożarowe urządzenia zabezpieczające” –  Ogólnopolskie Warsztaty Zacisze 2006

6.„Instalacje sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarowej. Błędy projektantów” – Międzynarodowe Seminarium Ochrona Przeciwpożarowa – Wiosna 2007 w Zakopanem

7.„Instalacje sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarowej. Błędy projektantów”
– Ogólnopolskie Warsztaty Zacisze 2007

8. „Instalacje sygnalizacji pożarowej w obiektach energetyki oraz ich użytkowanie i konserwacja” –  Konferencja „Ochrona przeciwpożarowa w energetyce” – Wisła 2008

9. „Instalacje wykrywania i alarmowania – najnowsze trendy rozwojowe” – Konferencja Sawo’2008 – Poznań 2008

10. „Zarządzanie ochroną przeciwpożarową w budynku wysokim w czasie pożaru ” – Międzynarodowe Seminarium Ochrona Przeciwpożarowa – Wiosna 2009 w Zakopanem

11.„Wymagania dla kabli i przewodów w systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych”
– Międzynarodowe Seminarium Ochrona Przeciwpożarowa – Wiosna 2010 w Zakopanem

12. Nowy standard SITP „Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej” – XV Warsztaty Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków Sosnówka’2011

13.”Wpływ sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego na warunki ewakuacji” -seminarium Kołobrzeg 2012r.

14.”Nie wszystkie ciecze palne to produkty naftowe, nie wszystkie zbiorniki to bazy paliw – problematyka związana z sytuowanie zbiorników z cieczami palnymi” – XVII Warsztaty Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków Sosnówka’2013

15.”Techniczne systemy zabezpieczeń w obiekcie a ewakuacja ludzi” – XXIII Ogólnopolskie Warsztaty – „Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP’2015”

16.„Zmiany w standardach projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej”
– Międzynarodowe Seminarium Ochrona Przeciwpożarowa – Wiosna 2016 w Zakopanem

17.„Zjawiska występujące podczas pożaru-metody wykrywania pożaru”- XXIV Ogólnopolskie Warsztaty – „Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP’2016”

18. „Wpływ sygnalizacji pożarowej i dźwiękowych systemów ostrzegawczych na warunki ewakuacji” -VI Konferencja szkoleniowa „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych”

19. „Odbiory i eksploatacja systemów sterowania automatycznym gaszeniem”- XXV Ogólnopolskie Warsztaty – „Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP’2017”