Po 35 latach obowiązywania dotychczasowej normy regulującej wymagania dotyczące przeciwpożarowych zbiorników wodnych ukazała się jej długo oczekiwana nowelizacja. Norma PN-B-02857:2017-04 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Przeciwpożarowe zbiorniki wodne – Wymagania ogólne została przez Polski Komitet Normalizacyjny opublikowana 28 kwietnia 2017r. i zastąpiła normę o takim samym numerze opublikowaną w 1982r. Warto zapoznać się z dokumentem ponieważ wprowadza istotne zmiany w zakresie wymagań dotyczących przeciwpożarowych zbiorników wodnych.

Link do normy na stronie PKN