W ostatnim czasie miałem okazję uczestniczyć w szkoleniu z zakresu BHP, podczas którego prowadzący wyraził swoje wątpliwości co do możliwości realizacji obowiązku jaki na pracodawców nakłada Kodeks Pracy w  art. 209 indeks…

Ciekawe rozwiązanie łączące bezpieczeństwo i nowe technologie zaproponowała firma ROOST. Dzięki  Roost Smart Battery  klasyczne czujki autonomiczne zasilane bateriami 9V uzyskują nowe życie. Można by nawet napisać e-życie :).

Ukazał się nowy przepis dotyczący warunków w zakresie ochrony przeciwpożarowej jakie musi spełniać przedszkole tworzone w wyniku przekształcenia oddziału lub oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej - Dziennik Ustaw.

Chociaż w naszym kraju bezpieczeństwo pożarowe własnych domów nie jest jeszcze dziedziną, która w jakiś istotny sposób zaprząta myśli większości społeczeństwa, to jednak w ostatnim czasie coraz częściej możemy usłyszeć, chociażby w mediach, na temat stosowania czujek dymu oraz tlenku węgla. W niniejszym artykule, chciałbym poruszyć kwestie stosowania czujek dymu.

Jakiś czasFeatured image temu zostałem poproszony o przedstawienie krótkiego komentarza na temat obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w aspekcie wymagań dot. ochrony przeciwpożarowej. Materiał pierwotnie ukazał się w wydawnictwie WARUNKI TECHNICZNE.PL wydawanym przez STOWARZYSZENIE NOWOCZESNE BUDYNKI. O tym, iż stosowanie w praktyce zapisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki jest zajęciem niełatwym i stwarza wiele problemów z pewnością nie trzeba przekonywać żadnej osoby, której praca wiąże się z projektowaniem lub realizowaniem inwestycji budowlanych. 

Jak to często bywa przy zbliżającym się końcu starego roku i początku nowego roku przychodzi pomysł aby spróbować czegoś nowego. No to może spróbuję stworzyć swoje miejsce w przepastnej przestrzeni internetu, gdzie…

Zamknij