paragrafUkazał się nowy przepis dotyczący warunków w zakresie ochrony przeciwpożarowej jakie musi spełniać przedszkole tworzone w wyniku przekształcenia oddziału lub oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej – Dziennik Ustaw.