Podczas targów Securex, Oddział Wielkopolski SITP organizuje konferencję poświęconą scenariuszom pożarowym, wśród prezentowanych referatów znajdzie się również mój, w którym podejmę próbę zwrócenia uwagi słuchaczy na to zagadnienie od strony trochę bardziej technicznej. Będę się starał zwrócić uwagę na to, iż scenariusz pożarowy to nie skopiowanie warunków ochrony przeciwpożarowej z projektu budowlanego, a konieczność skorelowania rozwiązań dot. biernej i czynnej ochrony przeciwpożarowej obiektu, jak również aspektów organizacyjnych.

Konferencja techniczna „Scenariusz pożarowy – podstawowy element każdego projektu”

Zamknij