Dla osób interesujących się tematyką związaną z dźwiękowymi systemami ostrzegawczymi istotną może być informacja, iż stosowana dotychczas norma PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze została zastąpiona przez PN-EN 50849:2017-04 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze, w związku z czym zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pierwsza ze wskazanych norm została wycofana. Jednak najciekawsze w tej sytuacji jest, iż po zapoznaniu się z zakresem normy PN-EN 50849:2017-04 opisanym na stronie PKN dowiadujemy się, iż:

„…Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się do dźwiękowych systemów alarmowych , wykorzystywanych do ewakuacji w przypadku zagrożenia pożarowego niezależnie od połączenia lub nie do systemu wykrywania ognia i alarmu pożarowego….”

Tak więc z powyższego wynikałoby, iż obecnie brak jest Polskiej Normy obejmującej dźwiękowe systemy ostrzegawcze wykorzystywane do alarmowania ludzi w przypadku zagrożenia pożarowego w obiektach, z wyjątkiem norm produktowych z serii PN-EN 54-….

Zamknij