Wychodzi na to, że początek maja rozpoczyna okres szkoleniowy. Pierwsze szkolenie, wymagające wyjątkowego przygotowania się, przeprowadziłem  dla chyba najbardziej wymagającego odbiorcy czyli klasy mojej córki w szkole podstawowej. Była okazja przekazania SŁUCHACZOM informacji o pracy strażaka, jak również ważnych zagadnień dotyczących właściwego zachowania w różnych codziennych sytuacjach.

Dzień strażaka w klasie II c.