Archiwa kategorii: Przepisy

W ostatnim czasie miałem okazję uczestniczyć w szkoleniu z zakresu BHP, podczas którego prowadzący wyraził swoje wątpliwości co do możliwości realizacji obowiązku jaki na pracodawców nakłada Kodeks Pracy w  art. 209 indeks…

Ukazał się nowy przepis dotyczący warunków w zakresie ochrony przeciwpożarowej jakie musi spełniać przedszkole tworzone w wyniku przekształcenia oddziału lub oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej - Dziennik Ustaw.

Jakiś czasFeatured image temu zostałem poproszony o przedstawienie krótkiego komentarza na temat obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w aspekcie wymagań dot. ochrony przeciwpożarowej. Materiał pierwotnie ukazał się w wydawnictwie WARUNKI TECHNICZNE.PL wydawanym przez STOWARZYSZENIE NOWOCZESNE BUDYNKI. O tym, iż stosowanie w praktyce zapisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki jest zajęciem niełatwym i stwarza wiele problemów z pewnością nie trzeba przekonywać żadnej osoby, której praca wiąże się z projektowaniem lub realizowaniem inwestycji budowlanych. 

Zamknij