Jak powszechne i ważne w obecnej rzeczywistości są centra przetwarzania danych te duże i te mniejsze, a przede wszystkim informacje i dane w nich gromadzone oraz przetwarzane, jak również komunikacja, którą one zapewniają nikogo nie trzeba przekonywać. Z tego też powodu istotnym wyzwaniem jest zapewnienie właściwego zabezpieczenia takich obiektów również przed skutkami wystąpienia pożaru. Temat zabezpieczenia tego typu obiektów nie jest niczym nowym, jednak rzeczywistość przynosi pewne problemy, które mogą istotnie wpływać na ich poziom bezpieczeństwa. Jednym z takich problemów jest optymalizacja działania układów klimatyzacyjnych poprzez zabudowę w serwerowniach w postaci tzw. zimnych lub ciepłych korytarzy i podobnych rozwiązań mających na celu zapobieganie mieszania się powietrza schłodzonego z klimatyzacji z powietrzem ogrzanym, które opuszcza szafy serwerowe. Rozwiązania takie pozwalają na poprawę warunków termicznych funkcjonowania wyposażenia IT, jednak w przypadku ich nieprzemyślanego stosowania bez modyfikacji, jeśliby zaszła by taka potrzeba, systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego,  w tym detekcji i gaszenia pożaru, może istotnie wpływać na poziom zabezpieczenia obiektu, a w skrajnych przypadkach spowodować nawet, że istniejące systemy bezpieczeństwa nie będą mogły w ogóle skutecznie działać. Zainteresowane tego typu tematyką osoby zapraszam do zapoznania się z moim artukułem zamieszczonym w nr 6/2015 czasopisma Systemy Alarmowe. W materiale starałem się zwrócić uwagę na szereg aspektów takich sytuacji wraz z przeglądem wytycznych w tym zakresie znajdujących się w różnych dokumentach odniesienia.

Zamknij