Mariusz Sobecki

Cóż można napisać, entuzjasta nowych technologii, w wieku mocno ponadgimnazjalnym, na codzień zajmujący się zagadnieniami związanymi z ochroną przeciwpożarową, były oficer pożarnictwa, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, obecnie prowadzący firmę świadczącą usługi związane z bezpieczeństwem pożarowym. Jestem również ustanowiony biegłym sądowym w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budownictwie, inżynierii i architekturze.

W latach 2002 – 2003 byłem członkiem grupy roboczej komitetu ds. usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej PCA, opracowującej zasady dobrowolnej certyfikacji usług w zakresie sygnalizacji i automatyki pożarowej. W latach 2004 – 2006 działałem jako audytor w zakresie instalacji sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarowej Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych SITP. Od 2003 roku uczestniczę w pracach Komitetu Technicznego nr 264 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. systemów sygnalizacji pożarowej. Uczestniczyłem w pracach zespołu roboczego do opracowania wytycznych SITP w zakresie projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej.

Miałem przyjemność prowadzić zajęcia szkoleniowe na szeregu spotkań regionalnych organizowanych przez Dolnośląską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Aktywnie działam w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Pożarnictwa, aktualnie jestem Przewodniczącym Koła SITP Legnica oraz członkiem Prezydium Zarządu Głównego SITP. Pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji Standardów i Wytycznych Projektowania Zabezpieczeń Przeciwpożarowych SITP.

W wolnych chwilach lubię poczytać książkę, powędrować, poczytać o nowinkach technologicznych itd.

W zakładce „Moje publikacje” chwalę się popełnionymi artykułami w czasopismach specjalistycznych.

W swojej pracy wychodzę z założenia, że rzeczywistości nie należy zaklinać a problemów nie wolno nie dostrzegać, trzeba je rozwiązywać zgodnie z wiedzą, prawem, mając na względzie bezpieczeństwo obiektu i jego użytkowników. Każde rozwiązanie techniczne ma być zaprojektowane i wykonane tak aby faktycznie realizowało zamierzony cel a nie stwarzało pozory bezpieczeństwa.

Zapraszam do kontaktu  na adres: sobecki@ibpkonsulting.pl

Możemy się również spotkać na LinkedIn (wystarczy zeskanować kod):