W dniu 19 maja b.r. miałem przyjemność uczestniczyć w spotkaniu szkoleniowym organizowanym przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Wśród szerokiego spektrum poruszanej w trakcie spotkania tematyki zostałem poproszony o omówienie zagadnień związanych…

Wychodzi na to, że początek maja rozpoczyna okres szkoleniowy. Pierwsze szkolenie, wymagające wyjątkowego przygotowania się, przeprowadziłem  dla chyba najbardziej wymagającego odbiorcy czyli klasy mojej córki w szkole podstawowej. Była okazja przekazania SŁUCHACZOM…

Po 35 latach obowiązywania dotychczasowej normy regulującej wymagania dotyczące przeciwpożarowych zbiorników wodnych ukazała się jej długo oczekiwana nowelizacja. Norma PN-B-02857:2017-04 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe zbiorniki wodne - Wymagania ogólne została przez Polski Komitet…

Zamknij